Jouw feestje bij ons?

Ook op onze sluitingsdagen

is de speeltuin beschikbaar

voor uw feestjes, recepties,

communiefeest, babyborrel,

Mini DISCO

Elke laatste vrijdagavond van de maand van 19u - 21u

voor kinderen

vanaf 7 t.e.m. 12 jaar

 

VERJAARDAGS-

formules

op woensdag- en

zaterdagnamiddag

van 14u - 17u

Print je eigen

uitnodiging !

Bij ons krijg je je

uitnodigingen

GRATIS !

Disclaimer / Privacy policy

In deze disclaimer/privacy policy wordt verstaan onder:

 

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje en de websitebouwer Go! Graphics.

 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje en de websitebouwer Go! Graphics te worden verzocht.

 

Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Persoonlijke gegevens die we hebben verkregen via deze site worden beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie op te vragen en te wijzigen indien nodig. U kunt hiervoor een mail sturen naar ons.

 

Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer/privacy policy te wijzigen.

RESERVEER HIER !

OPENINGSUREN

Open

Gesloten

Mini Disco (19-21u)

Tijdens vakanties:

ganse dag open

Open, maar NIET

meer beschikbaar

voor feestjes

Binnenspeeltuin
't Stadsboerderijtje

 

Stationsstraat 45

9700 Oudenaarde

Tel. 0479 56 62 63

Reserveren

Mail ons

Like ons

Nieuwsbrief